TH | EN
Tel. 02-948-3092, 081-721-4845

Studio 9

  • มนตรี สตูดิโอ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องแต่งตัว 1 ห้อง พร้อมโซนแต่งหน้า-ทำผม
  • ห้องน้ำภายใน 2 ห้อง
  • ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง
  • ครัวภายนอกอาคาร 1 ห้อง
  • ห้องน้ำภายนอกอาคาร 1 ห้อง
  • มีพื้นที่อเนกประสงค์ชั้น 2
ขนาด (เมตร)
กว้าง ยาว สูง
20 28 9.5